Winkelwagen bekijken

Waarde: 0 €
Klantenservice +31 6 26702292

Verwerking van persoonsgegevens

 1. In overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, voert de Verkoper de verwerking van persoonsgegevens uit met het oog op de verkoop en levering van producten en diensten die in deze overeenkomst zijn gespecificeerd.
 2. Door het plaatsen van een bestelling stemt de Klant in met de overdracht van zijn persoonlijke gegevens aan de databank van GM Expert voor verwerking met het oog op de uitvoering van het contract. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens en de toestemming voor de verwerking ervan zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling door de Verkoper. De Klant is verantwoordelijk voor het niet verstrekken van onjuiste persoonlijke gegevens.
 3. De medebeheerder van uw gegevens is Nowa Fabryka Polska Łukasz Chomiszczak met zetel in 99-220 Wartkowice, Chodów 8, Polen. Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met het oog op een correcte afhandeling van bestellingen, levering, klachtenbehandeling, en in het bijzonder met het oog op een expertise van de goederen en hun reparatie onder garantie en waarborg. Contactgegevens: verkauf@gmexpert.de
 4. De gegevens worden beschermd door de wet op de bescherming van persoonsgegevens om te voorkomen dat derden er toegang toe krijgen.
 5. De persoonsgegevens van de Klant worden alleen verstrekt op het moment van het plaatsen van de bestelling. Deze gegevens worden onder geen beding aan bedrijven of derden ter beschikking gesteld, onderaannemers voor levering en verkoop, alsmede autoriteiten die toegang hebben tot de persoonsgegevens waarop het betrekking zal hebben. Er is geen overdracht buiten de EU gepland.

  In het bestelproces worden geen geautomatiseerde besluiten of profilering toegepast.

 6. Iedere Gebruiker die zijn/haar gegevens op enigerlei wijze aan de Eigenaar ter beschikking heeft gesteld, krijgt van de Eigenaar toegang tot de gegevens en de uitoefening van andere rechten van de betrokkenen overeenkomstig de wettelijke bepalingen die ter zake gelden, waaronder het recht van de betrokkenen op:
 7. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

  Het recht op informatie over hun persoonsgegevens;

  het recht op controle van de verwerking, met inbegrip van het aanvullen, bijwerken, corrigeren en verwijderen;

  het recht om bezwaar te maken tegen verwerking of om de verwerking te beperken;

  het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en andere rechtsmiddelen aan te wenden om hun rechten te beschermen.

 8. Contact met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
 9. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming of de uitoefening van uw recht op privacy, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: GMexpert, Emmerichestrasse 248, Kleve, 47533, Duitsland - verkauf@gmexpert.de