Versnellingsbak PF6 2.0 | 6 BAK
Versnellingsbak PF6 2.0 | 6 BAK
€ 699,00
szt.
Versnellingsbak garantie

Garantie De omvang van de garantie is:

  1. 1 jaar voor STANDAARD goederen die aan consumenten worden verkocht
  2. 2 jaar voor PREMIUM goederen die aan consumenten worden verkocht
  3. 3 jaar voor SUPERPREMIUM goederen die aan consumenten worden verkocht
  4. 1 jaar voor STANDAARD, PREMIUM en SUPERPREMIUM goederen die aan ondernemers worden verkocht

De garantieperiode gaat in op de datum van ontvangst van de goederen. De garantie is geldig voor de hierboven vermelde periode zonder beperkingen van de kilometerstand. Op de aankoop van consumptiegoederen zijn de algemene bepalingen van het burgerlijk wetboek en de verordeningen van de Europese Unie van toepassing.

Beschadigingen tijdens de garantieperiode
(1) Indien er tijdens de garantieperiode/waarborgperiode schades/gebreken in onze goederen optreden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de verkoper per e-mail, fax of telefoon, voordat u iets gaat doen (bijv. demontage/installatie of andere reparatiewerkzaamheden).
(2) De transmissie moet compleet (inclusief de geleegde transmissie olie in de daarvoor bestemde verpakking) bij de verkoper worden afgeleverd in een verpakking die beschermd is tegen beschadiging tijdens het transport. Een kopie van de factuur moet worden bijgevoegd.
(3) Alle klachten worden uitsluitend gecontroleerd door de serviceafdeling van de verkoper. Het kan niet worden uitgesloten dat in geval van geschillen een onafhankelijke deskundige zal worden aangesteld om de bestaande gebreken van de goederen te bevestigen of te betwisten. De kosten van het advies van de deskundige worden evenredig tussen verkoper en koper gedragen.
(4) Voor de versnellingsbakken verbindt de verkoper zich ertoe de forfaitaire montage- en demontagekosten te betalen: tot 300,-€ en de verzendingskosten tot 100,-€ en voor de collectoren de forfaitaire montage- en demontagekosten: tot 100,-€ en de verzendkosten tot 30,-€ indien blijkt dat de aan de klant geleverde goederen op het moment van overhandiging reeds gebrekkig waren.
(5) De te reclameren goederen (versnellingsbakken, spruitstukken) moeten ter beschikking van de verkoper worden gesteld voor afhaling op de plaats van de klacht. De koper die recht heeft op de klacht is verplicht om de verkoper of een vertegenwoordiger van de UPS-koerierdienst die de goederen gratis ophaalt, toegang te verlenen tot de goederen om ze op te halen, te inspecteren of te onderzoeken. De grondslag van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van een opzettelijke weigering van toegang. Verkoper dient gedetailleerd op de hoogte te worden gesteld van gebreken en de omstandigheden waarin deze zich hebben voorgedaan. Vanwege de aard van de eigenschappen van het gekochte artikel, met name met betrekking tot de verkochte versnellingsbakken, die ter plaatse niet grondig kunnen worden geïnspecteerd, moet de klant de versnellingsbak op een veilige plaats achterlaten om ze door UPS koerier te laten ophalen. Neem contact met ons op om alle details van de ophaling te regelen (datum, plaats).
(6) Binnen 15 werkdagen na levering van de goederen aan de verkoper zal een schriftelijk expertiserapport worden afgegeven. Het rapport wordt dan naar de klachtindiener gestuurd.
(7) Indien uit het rapport blijkt dat de versnellingsbak vrij is van gebreken, is de koper verplicht alle transportkosten te betalen.
(8) Indien op basis van het rapport wordt vastgesteld dat de versnellingsbak gebreken bevat, behoudt de koper zijn aanspraken zoals hierboven vermeld.
(9) De klant krijgt dan een storingsvrije bak (- het verhelpen van gebreken) of een andere, soortgelijke bak in goede staat (levering van het product zonder gebreken - vervanging). Deze diensten zijn ter keuze van de verkoper.
(10) Retourzending dient plaats te vinden binnen 7 werkdagen na de dag waarop de gebreken van de geleverde versnellingsbak door ons zijn bevestigd. In uitzonderlijke gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor deze termijn te verlengen tot 14 werkdagen.
(11) Indien op basis van een deskundigenrapport wordt vastgesteld dat de versnellingsbak om de volgende redenen is beschadigd, en met name door: Mechanische schade veroorzaakt door onjuiste behandeling; Niet-naleving van de instructies betreffende opslag, structurele veranderingen, onjuiste montage, onjuist gebruik of onjuist onderhoud, in tegenstelling tot de door ons verstrekte instructies; onjuiste montage, onjuist gebruik; onjuist onderhoud; schade veroorzaakt door slijtage; schade veroorzaakt door agressieve stoffen, bijv. scherpe reinigingsmiddelen; Onafhankelijke reconstructie of reparatie (zelfhulp), in het bijzonder als de reconstructie of reparatie in strijd is met een erkende technische stand of Europese bepalingen of normen; in dergelijke gevallen zal de koper telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gesteld van de hoogte van de kosten van de reparatie van de bak, de transportkosten en andere daarmee samenhangende kosten ("na-garantieservice").
(12) Indien de koper schriftelijk of per e-mail akkoord gaat met de service na de garantie, dient de koper de gerepareerde transmissie of een vervangend model van hetzelfde type te ontvangen. Verzending vindt plaats binnen 7 werkdagen na de datum waarop de koper de extra kosten accepteert. In sommige gevallen behoudt de verkoper zich het recht voor deze termijn te verlengen tot 14 werkdagen.
(13) De garantie dekt geen kosten in verband met het defect, zoals: niet-rijklare auto, tijdverlies, vakantieverlies, brandstofkosten, kosten van telefoongesprekken, zakenreizen, kosten van overnachting, andere transportmiddelen, schade aan persoonlijke eigendommen, commerciële compensatie, inkomstenderving, verlies van winst.
(14) Stickers/etiketten en andere verzegelingen op goederen mogen niet worden beschadigd. Dergelijke schade, die het onmogelijk maakt om de symbolen of de afdruk duidelijk te lezen, zal leiden tot het verlies van garantie.
(15) De garantie vervalt na het verstrijken van de garantietermijn of als gevolg van een definitieve rechterlijke beslissing.

bovenaan de pagina
Winkel is in de weergavestand
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl